Rotary Norden 19/1

Rotary Norden nr. 1, 2019 42 Norge Hvordan kan en være sikker på at pengene kommer fram, og hvordan får en konkrete synlige resultater av sine gaver? Dette var spørsmål som Tynset Rk stilte seg da de bestemte seg for å støtte Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation. Stiftelsen driftes av Ola Grønn-Hagen, og har som formål å bygge og rehabilitere skoler og brønner i et av verdens fattigste land, Malawi. Ola mener at i et fattig land kan selv en liten organisasjon utrette «mirakler». Bortsett fra lovpålagte norske avgif- ter og gebyr til Innsamlingskontrollen, går alle pengene - over 99 prosent - direkte til prosjektene i Malawi. Ola er pensjonert bygningsingeniør og trenger ikke lønn fra stiftelsen. Han besøker Malawi to ganger hvert år, og fører nøye kontroll med hva pengene brukes til - for heller ikke Malawi er fritt for korrupsjon. Revisjon av regnskapene utføres gratis av KPMG-kontoret på Tynset, det er deres årlige bidrag til stiftelsen. Det er ingen ansatte i Norge, men tre lokale fagfolk som han stoler på er ansatt i Malawi. Private givere Ola nyter stor tillit i lokalsamfunnet, og i fjor ble en barnehage i Malawi finansi- ert av barnehagebarna på Tynset. Elev- ene ved Nord-Østerdal videregående skole har finansiert en blokk med to klasserom ved Bungano videregående og gitt penger til et internat for jenter. Tidligere fikk stiftelsen også penger fra NORAD, men da de reduserte antall organisasjoner de skulle dele ut midler til gikk det først og fremst ut over de minste. Nå kommer midlene i stor grad fra private givere. Den største sponso- ren er Forlagshuset Vigmostad & Bjørke gjennom Olas nevø Arnstein Bjørke, samt Kavlifondet. Tynset Rk, der Ola er medlem, er fast bidragsyter, og har sammen med Alvdal Rk og Rotarydistriktet bidratt til byg- ging av brønner og penger til pulter på en skole. Lions bidrar også med mye penger til stiftelsen. Totalt har stiftelsen bidratt med 10,8 millioner kroner ved utgangen av 2017. Han regner med å fullføre brønn nummer 200 i løpet av 2018, noe som har gitt rent drikkevann til over 60.000 mennesker. Hver brønn gir i gjennom- snitt vann til 300 mennesker, men i praksis mer fordi naboene også trenger rent vann. Lokale ”vannlag” De fleste brønnene graves for hånd av landsbyens folk på dugnad. Total Land Care (TLC), en ikke-statlig organisa- sjon, kjøper inn pumper, sement mv. og administrerer arbeidet. Det er også deres representanter som bestemmer hvor det skal bygges brønner. I hver landsby sørger TLC for opplæring av noen som kan sørge for vedlikehold, og de tar prøver av vannet. SKOLER OG VANN, UTEN SVINN En ny brønn med rent vann til 300 mennesker er selvfølgelig en stor begivenhet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=