Rotary Norden 19/2

Jag har, i Testamentskolan del 2, förklarat skillnaden mellan bodelningsandel, arvslott och laglott utan att närmare beröra indelningen i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är den egendom som skall delas mellan makarna när äktenskapet upphör genom skilsmässa eller dödsfall. Så länge äktenskapet består kan man säga att giftorätten är en latent rätt till hälften av den andre makens giftorättsgods vid äktenskapets upplösning. Det finns ett viktigt undantag från hälftendelningen vid makes dödsfall. Enligt Äktenskapsbalken 12:2 andra stycket kan efter- levande make begära att få behålla allt eller större andel av sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna möjlighet utnyttjas i allmänhet av den efterlevande maken om det finns särkullbarn och den efterlevande är den mest förmögna av makarna. All egendom som inte är enskild enligt nedan utgör vardera makens giftorättsgods. EGENDOM KAN GÖRAS ENSKILD PÅ FÖLJANDE SÄTT: 1. GENOM ÄKTENSKAPSFÖRORD Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där de avtalar att all eller viss egendom som någon eller bägge av dem äger skall vara enskild. Ett äktenskaps- förord skall registreras hos Skatteverket för att bli gällande. 2. GENOM GÅVA En givare kan föreskriva att en gåva skall vara mottagarens enskilda egendom. Gåvan blir då enskild egendom för mot- tagaren både i äktenskap och i sambo-förhållande. Villkoret om enskild egendom vid gåva måste ställas upp i samband med att gåvan ges och kan inte ske i efterhand för en gåva som givits tidigare. 3. GENOM VILLKOR I TESTAMENTE En testator kan i sitt testamente föreskriva att viss egendom eller all egendom som tillfaller en arvinge eller testaments- tagare skall vara dennes enskilda egendom. Ett villkor i gåvohandling eller testamente om att egendomen skall vara mottagarens enskilda kan inte ändras av mot- tagaren om inte givaren eller testator uttryckligen givit mottagaren denna rätt i gåvohandlingen eller i testamentet. Egendom som är enskild genom gåva eller testamente kan aldrig ingå i en bodelning mellan makar eller sambor. Däremot kan egendom som är enskild genom äktenskaps- förord tas med i en bodelning förutsatt att makarna är överens om det. AVKASTNING AV OCH SURROGAT FÖR ENSKILD EGENDOM Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om det inte särskilt förordnas i äktenskapsförordet, gåvohand- lingen eller testamentet att avkastningen av den enskilda egendomen också skall vara enskild. Vad gäller för egendom som träder istället för enskild egen- dom s.k. surrogat? Huvudregeln är att surrogatet också blir enskild egendom utan särskilt förordnande därom. Läs hela skolan på www.hjart-lungfonden.se/testamente PG 90 9 92-7 www.hjart-lungfonden.se org.nr 802006-0763 Lena Krantz, Jurist på Juristbyrån i Danderyd/ Vallentuna – PS. Om man vill att en del av sin kvarlåtenskap ska gå till forskning måste man upprätta ett testamente. Vill duveta mer eller beställa vår hand- ledning är du välkommen att ringa oss på 08-566 24 230. Lite mer ingående om enskild egendom Testamentskolan ® del av 6 Ja, skicka mig kostnadsfritt ”Testamentshandledningen” som informerar om hur jag upprättar ett testamente och hur jag kan testamentera till forskningen. NAMN ADRESS POSTNR POSTADRESS ROT TS Posta kupongen till Hjärt-Lungfonden, 110 05 Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du portokostnader. Beställ eller läs mer på vår hemsida www.hjart-lungfonden.se © Hjärt-Lungfonden. All rights reserved. Klipp gärna ur och spara. de andra delarna finns upplagda på vår hemsida www.hjart-lungfonden.se 1 500 000 Bodelningsandel Amadeus Beata 1 200 000 750 000 750 000 300 000 Exempel 1: Bodelning av giftorättsgods enligt huvudregeln 1 500 000 Bodelningsandel Amadeus Beata 1 200 000 1 200 000 300 000 300 000 Exempel 2: Bodelning efter Beatas död Amadeus begär att få behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen ✁ Klipp gärna ur och spara. de andra delarna finns upplagda på vår hemsida www.hjart-lungfonden.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=