Cancer 4/18

Ammattikirjojen satoa Koonnut Satu Lipponen KIRJA k KOHTAAMISEN AUTUUS JA VAIKEUS Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakas- työssä, Gaudeamus 2018, ovh 34 euroa Kukapa ei olisi kohdan- nut käytöstä, joka on ollut tympeää, kiireistä tai jopa loukkaavaa? Asiakastyössä vuoro- vaikutuksen merkitys korostuu. Sosiaali- ja terveystyössä asiakas voi olla poikkeuksel- lisen haavoittuvassa elämäntilanteessa ja tietojensa puolesta alakynnessä. Kaarina Mönkkönen on kirjoittanut tärkeän kirjan. Varsinkin luvun Dialogisuus asiakastyössä soisi kuluvan hiirenkorville asiantuntija- ammattilaisten käsissä. Kohtaaminen on kiehtovaa ja vastavuoroista ja edellyttää roolien ylittämistä. VANKKA OPAS HOIDOSTA Tiina Saarto, Juha Hänninen, Riitta Antikainen, Anneli Vainio (toim): Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt, Duodecim 2018, ovh 57 euroa Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito on jokaisen ihmisoikeus. Hoito tarkoittaa kärsi- myksen lievitystä ja elämänlaadun vaalimista tilanteessa, jossa taudin kulkuun ei voida enää vaikuttaa. Saattohoito on palliatiivista hoitoa viimeisinä elinviikkoina tai -päivinä. Kirjoittajakaarti on alansa huippua. Oppaan pohjana on Duodecimin kirja Palliatiivinen hoito (2015). Opas on siis tiivistelmä hyvistä käytännöistä ja ensisijaisia kohderyhmiä ovat lääkärit, terveydenhuollon henkilöstä ja opiskelijat. Oppaassa käsitellään mm. syöpäpotilaiden, kroonisesti sairaiden, muistisairaiden ja vanhusten palliatiivista hoitoa. Vuorovaikutusta tarkastellaan sekä potilaan että läheisen näkökul- masta. Kattavuus ja tiivis ilmaisu tekevät kirjan käytöstä helppoa. Toivottavasti opas löytää kohderyhmänsä ja ansaitun paikkansa käsikirjojen joukossa. Sen soisi olevan myös kaikkien aiheesta kirjoittavien työkaluna. KAIKKI SOLUISTA Kirmo Wartiovaara: Miksi minä? Syö- päsolun tarina, Duodecim 2018, ovh 34 euroa Sairastunut etsii syövälle syitä. Kirmo Wartiovaara, lääkäri ja tutkija haluaa selittää syövän biologiaa. Mikä menee pieleen soluissa? Paljon asiaa on pakattu pieneen kokoon. Jos sairastuneena jaksaa tätä lukea, täytyy olla todella motivoitunut. Sen sijaan yleis- teoksena ajankohtaiseen tietoon kirja käy erinomaisesti kaikille, jotka joutuvat tavalla tai toisella tekemisiin syövän kanssa. Hyvin suositeltava se on ammattikäytössä. Selkeys on luotettavan kirjan vahvin puoli. 42 LUKUA JUOKSUSTA Guillaume de Blanc: Juoksu, suom. Tapani Kilpeläinen, Eurooppa- laisen filosofian seura ry, niin&näin 2018, ovh 35 euroa Suomeksi on ilmestynyt viime vuosina filo- sofian ystäville kirjoja liikunnasta. Kävelyn historia ( Frédéric Gros , Basam Books 2015) ja Metsäpolun filosofia (Jukka Mikkonen, niin&näin 2017) ovat tämän kirjan pikku- serkkuja. Niissäkin kerrotaan tarinoita liikunnasta. Juoksu on pariisilaisen filosofian professorin sekalainen kokoelma harrastuksestaan. Juoksu, kuten kirjallisuus, on harhailua. Kirjassa on 42 lukua, aivan kuten mara- tonissa kilometrejä, ja jokaisessa luvussa 200 sanaa. Ja kyllä, Emil Zatopek saa oman luvun. Jos on kiinnostunut juoksusta ja filo- sofiasta, luku kerrallaan sopii lyhytjänteiseen lukemiseen mainiosti. Samalla voi kerryttää tarinavarastoaan. Ehkä meissä jokaisessa uinuu juokseva vaeltaja. MITÄ LUOVUUS ON? Nando Malmelin, Petro Poutanen: Luovuuden idea, Gaudeamus 2017, ovh 32 euroa Kirjoittajia yhdistää ura tutkimuksen ja yrittämisen taitekohdassa. Siinä oppii paljon. Luovuudesta on liikkeellä paljon virhe- käsityksiä. Yksi kirjan tavoite onkin purkaa vanhentuneita ajatuksia luovuudesta. Ennen luovuus yhdistyi tiettyihin asioihin, esimerkiksi taiteellisuuteen. Nykyisin ajatellaan, että kaikki voivat olla luovia. Arjessa kyky ongelman ratkaisuun on keskei- nen. Mitä monimutkaisempi on ongelma, sitä useampi ihminen tarvitaan ratkaisuun. Kovassa kilpailussa myös asiakkaat otetaan mukaan tuotekehittelyyn. Luovuus on myös yhteistyötä. Kirja sopii työyhteisöjen kehittäjille, mutta se on myös lähdeteos alan tutkimukseen. Mediasta ja verkostoista olisin lukenut enemmänkin. 24

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=