Terveystieto 01/19

2 1/2019 Valioravinnon Bertil’s Kromi Kromi on elimistömme insuliinin paras kaveri Insuliini on haiman erittämä hormoni. Se siirtää aterian jälkeen verenkiertoon imeytynyttä sokeria (glukoosia) kudok- siin. Kromi on insuliinin erottamaton kaveri, joka aktivoi glukoosin kulkua solukalvojen läpi soluihin. Solut tar- vitsevat glukoosia energian tuottami- seen. Lihassolu käyttää saamansa ener- gia lihaksen supistamiseen. Insuliinin ja kromin puutteellinen toiminta joh- taa veren sokeriarvojen kohoamiseen, hyperglykemiaan. II-tyypin diabeteksessa veren soke- riarvot ovat kohollaan. Elimistömme ei kykene siirtämään riittävän tehokkaasti aterian jälkeistä sokeria verenkierrosta kudoksiin. Tähän ovat syynä mm. insu- liinin puutteellinen eritys ja yhä useam- min insuliiniherkkyyden väheneminen eli ns. insuliiniresistenssi. Elimistön tasapainoinen sokerianeenvaihdunta on ollut vuosien ajan ravitsemustutki- musten kohteena. Kromin edullinen vaikutus insuliiniherkkyyteen on saa- nut suurta huomiota varsin yksinker- Tueksi painonhallintaan, kuntoilijoille ja sokeriarvoja tarkkaileville taisten vaikutusmekanismien ja kro- milisän nauttimisen helppouden takia. Kromilisästä ei ole vastaavaa hyötyä tapauksissa, joissa insuliinin tuotto on lakannut. Kromi hillitsee makeanhimoa? Moni laihduttaja on kokenut saaneensa apua kromista, koska kromilisä on vähentänyt makeanhimoa. Käyttäjäko- kemukset puhuvat puolestaan, vaikka ilmiötä ei todistettu aukottomasti. Vai- kutuksen taustalla lienee kromin rooli verensokerin hallinnassa. Verensoke- rin voimakkaat heilahtelut aiheuttavat minimitasojen kohdalla halua makean naposteluun. Ainakin periaatteessa insuliiniherkkyyden terävöityminen auttaa elimistöä säätelemään insulii- nin erittymistä, jolloin voidaan edelleen välttyä verensokerin romahduksilta. Kromi polttaa rasvaa ja kasvattaa lihaksia? Kromilisä kuuluu monen kehonraken- tajan perushivenainevalikoimaan. Kro- min oletetaan tukevan rasvan polttoa ja kasvattavan lihaksia. Vaikutusta ei kuitenkaan ole osoitettu kovin tieteel- lisesti. Periaatteessa on silti mahdol- lista, että kromin nauttiminen fyysisen harjoittelun yhteydessä edistää glukoo- sin siirtymistä mieluimmin aktiivisiin lihassoluihin kuin rasvakudokseen. Kotimainen Bertil’s Kromi 50 mcg Bertil’s Kromi -tabletit valmistetaan Valioravinnon tehtaalla Pietarsaaressa. Valioravinnon perustajan, apteekkari Bertil Pomoellin, nimeä kantavaan hivenaine- ja vitamiinisrajaan kuuluu 19 eri tuotetta. Kaikkien tuotteiden tärkeimpänä ominaisuutena on korkea laatu ja aktiiviaineiden paras mahdol- linen imeytyminen sekä edelleen paras hyöty tuotteen käyttäjälle. Bertil ’s Kromi -tabletit sisältävät 50 mcg kro- mia hyvin imeytyvässä ja orgaanisessa kromipikolinaatti -muodossa. ❤ Juha Sihvonen, FM Tuotepäällikkö Oy Valioravinto Ab Lisätietoja Valioravinnon Bertil's -tuotteesta: bertils.fi Tiesitkö, että kromi siirtää sokeria verenkierrosta lihaksiin? Kyllä. Se on tärkeä hivenaine sokeri- aineenvaihdunnan tasapainottajana. Kromi vaikuttaa veren glukoosi- pitoisuuteen tiiviissä yhteistyössä eli- mistömme tuottaman insuliinin kanssa.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=