Terveystieto 02/19

2 2/2019 D-vitamiini vaikuttaa monin tavoin Suomalaisessa ravitsemuskeskus- telussa D-vitamiinilla on edelleen keskeinen rooli. Sen riittävästä saannista jaksetaan yhä väitellä ja sen lukuisista terveysvaikutuksista uutisoidaan säännöllisin väliajoin. Uusin FinRavinto-tutkimus ja D-vitamiini FinRavinto 2017 -tutkimus julkistet- tiin tämän vuoden tammikuussa ja siinä D-vitamiinin osalta todetaan, että osa suomalaisista saa edelleen suosituksia vähemmän D-vitamiinia. Näin siitä huolimatta, että luomua lukuun otta- matta maitotaloustuotteisiin ja rasvale- vitteisiin on lisätty D-vitamiinia jo vuo- sia ja D-vitamiinia sisältävien ravinto- lisien käyttöä ainakin talviaikaan suo- sitellaan aktiivisesti. D-vitamiinin liian alhainen saanti on terveysriski, joka kannattaa minimoida käyttämällä riit- tävästi D-vitamiinivalmistetta. Hyvä tapa varmistaa tilanne omalla kohdalla on mittauttaa veren D-vitamiinitaso (S-D-25) laboratoriossa. Nyt juuri, alkukeväällä, on ihanteellinen hetki mittauksen tekemiseen, koska iholla ei vielä muodostu D-vitamiinia auringon valon vaikutuksesta ja viime kesän vai- kutus on jo syksyllä loppunut. Mittauk- sen tärkeyttä motivoi tieto, että yksilöl- liset erot D-vitamiinin hyväksikäytössä ovat suuret; toiselle pienempi määrä riittää ja toinen tarvitsee huomatta- vasti isomman määrän optimaaliselle D-vitamiinitasolle pääsemiseksi. Suu- ret yksilölliset erot johtuvat siitä, että D-vitamiinin aktivoitumiseen kehossa vaikuttavat mm. paino (rasvan määrä) sekä maksan ja munuaisten toiminta- kunto. Ylipaino ja D-vitamiini Laihduttajan ja painon tarkkailijan kannattaa muistaa D-vitamiinin tärkeä rooli kehon aineenvaihdunnassa. Tut- kimukset osoittavat, että D-vitamiini- lisä auttaa ylipainoisia ja lihavia ihmi- siä laihtumaan ja tehostaa vähäkalori- sen ruokavalion vaikutusta. Mitä suu- rempi oli tutkimukseen osallistunei- den ihmisten seerumin D-vitamiinin pitoisuus, sitä helpommin he laihtui- vat vähentäessään ravinnon kalorien saantia. Erityisesti laihtuminen näkyi Marketta Wulff, proviisori Suomen Bioteekki Oy Vuosi 2019 ja D-vitamiini vatsan seudulla, mikä on erityisen tär- keää terveyden kannalta; vatsan ja vyö- tärön seudun suurentunut sisäelinras- van määrä kasvattaa merkittävästi ter- veysriskiä. Tutkijat ovat tahollaan poh- tineet, mikä on D-vitamiinin vaikutus- mekanismi painon pudotuksessa. Se tapahtuumahdollisesti lisäämällä sydä- men ja verisuonien hyvinvointia sekä antamalla enemmän energiaa liikku- miseen ja aktiivisuuteen. Myös ylipai- noisten ihmisten olisi järkevää mitta- uttaa seerumin D-vitamiinin pitoisuus ja jos se on liian pieni (alle 75 nmol/l), tulisi suurentaa nautitunD-vitamiinili- sän määrää. Tutkijat muistuttavat, että usein ylipainoiset henkilöt tarvitsevat tavallista suurempia D-vitamiinimää- riä tavoitetasoon pääsemiseksi. D-vitamiini ja vastuskyky D-vitamiini vaikuttaa monin tavoin immuunipuolustukseen eli vastus- kykyyn. Sitä pidetäänkin yhdessä C-vitamiinin ja sinkin kanssa itseoi- keutettuna jäsenenä ensiapupakkauk- sessa, jonka avulla voimme trimmata vastustuskykyämme huippukuntoon. Lisäjäsenenä buustauksessa kannattaa muistaa tehoyrtti auringonhattu, jota on saatavilla sekä tippoina että tablet- teina. Mikä onkaan kätevämpi kuin tabletti, jossa on sekä C-vitamiinia että vahva annos auringonhattua! Bioteekin laadukkaat D-vitamiinit Bioteekki toi ensimmäisenä luontais- tuotealalle vahvat D-vitamiinit sil- loin, kun Suomessa 2000-luvun alussa herättiin huomaamaan D-vitamiinin lisätarve. Uusimpana tulokkaana Bio- teekin D-vitamiiniperheessä on vahva, lisäaineeton ja Suomessa valmistettu Super D-vitamiinisuihke. Yhdessä suihkauksessa on 50 mikrogrammaa D-vitamiinia. Super-sarjassa löytyy myös 50 ja 100mikrogramman öljykap- selit sekä vahvat D-vitamiinitipat. ❤ D-vitamiinia sisältävien ravintolisien käyttöä ainakin talviaikaan suositellaan aktiivisesti.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=